Virksomhedsudvikling og forretningsmodeller

I fællesskab drøftes og fastlægges strategiplaner og forretningsmodeller. Der udvikles en plan for virksomheden med det formål at lede den ind i en profitabel fremtid under hensyntagen til de ressourcer, der er til rådighed.

Det er altid en god idé at have en samlet beskrivelse af virksomhedens mål og strategier for til enhver tid at kunne holde virkeligheden op imod de intentioner, der lå til grund for de aktiviteter, der udføres i virksomheden.

Hjælper med til at udfordrer og sparrer med ledelsen i virksomheder og netværksgrupper, samt med til at fastlægge mål, udarbejde virksomheds- og strategiplaner, samt sikre eksekvering.

Jeg kender de daglige operationelle processer, og med til at motivere og udvikle samarbejdet på en nuanceret måde. Og hjælper med at udarbejder forretningsmodeller for indsatsområder og nye salgsmarkeder, og sikre opfølgning og eksekvering af beslutningerne.

Hjælper med analyser og vurderinger, og med til er at skabe dynamik, udvikling og udfordre processer eller retningslinjer, som kan bidrage til bedre forretningsgange.

Sikre, at interne processer og opgaver bliver struktureret, målbevidst, og økonomisk følges, efter de fastlagte mål.

Processen for udvikling af en virksomhedsplan kan sidst men ikke mindst være en sund øvelse for ledelsen, når der skal overvejes nye muligheder og indsatsområder. Udviklingen af den samlede plan skaber den sammenhæng mellem mål, strategier og planer, som er nødvendig for ikke at risikere modstridende mål og deraf følgende spild af ressourcer.