Natur- og jagtrådgivning

Med mangeårige erfaringer inden for jagt og natur, både som jagtudlejere og jagtlejer har jeg et stort kendskab og forståelse for aftalegrundlaget og dialogen mellem lejer og udlejer.

Rådgivning og sparring omkring natur- og jagtforvaltning. Sikre dialog og aftaler, med praktisk erfaring, og hjælper med at realisere ønsker om optimal jagt på dine arealer.

Tænk hensyn til vildt og jagt ind i driften – både i skoven og på dyrkningsfladen. Planlægges og udføres det rigtigt, kan det øge jagtmulighederne og sikre forbedring af driftsøkonomien.

I forbindelse med rådgivning på skov- og landbrugsejendomme kan der med fordel tænkes hensyn til vildt og jagt ind i driften. Planlægges og udføres det rigtigt, kan det øge jagtmulighederne og sikre forbedring af driftsøkonomien på de marginale jorde.

Dialog og rådgivning inden for:

  • Jagtlejepris og niveau
  • Jagtlejekontrakter
  • Praktisk jagtledelse og afvikling af jagter
  • Udarbejdelse af biotopplaner