Bestyrelsesarbejde og Advisory Board – Virksomhedssparring

Som virksomhedsejer og bestyrelsesmedlem i forskellige virksomheder, har jeg kendskab og erfaringer med ledelse i virksomheder og derved været med i, og kender kernefunktioner og ledelsesopgaver i virksomheden.

I fællesskab værdiforøge virksomheden optimalt, drøfte og sikre forretningsmodeller, skitsere styrker og svagheder i virksomheden.

Være med til at sikre virksomhedens værdier og fundament, som har gjort udviklingen, i et udviklingsforløb. Så den dynamiske ledelse ikke stoppes af processer, men forsat udvikler virksomheden, i ånden der skabte virksomheden.

En professionel bestyrelse kan være en afgørende forudsætning for at virksomheden kan skabe fantastiske resultater, og kan være med til at skabe et funderet grundlag for beslutningerne.